Wielkość Czcionki: A | A | A

Gazomierz Turbinowy CGT-02

Gazomierz Turbinowy CGT-02
Maksymalne ciśnienie Pmax gazomierzy CGT-02:
1,6 MPa – PN16
2,0 MPa – PN20, ANSI150
6,4(6,3) MPa – PN64 (PN63)
10 MPa – PN100
11 MPa – PN110
Przyłącza: PN16 ÷ PN110, ANSI150 ÷ ANSI600 inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN50 ÷ DN300 inne na zapytanie
Zatwierdzenia typu: ZT 867/98 krajowe
ZT E 3.2004 na rynek Unii Europejskiej, inne na zapytanie
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe Ex II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne
Zakresowość: 1:20, 1:30 przy legalizacji niskociśnieniowej dla DN80÷300 PN16, inne na zapytanie
Odcinki dopływowe: zgodnie z normami PGNiG i zaleceniami OIML R32 89 Annex A do pomiarów rozliczeniowych wystarczy 2xDN
Zakres temperatur:
mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C
otoczenia -25°C ÷ +70°C
Pozycje pracy: pozioma standard, pionowa
Dokładność:
przewyższa wymogi norm PGNiG i Unii Eurupejskiej określające:
- w zakresie pomocniczym Qmin – Qt < ±2%
- w zakresie podstawowym Qt – Qmax < ±1%
Qt = 0,2Qmax dla 1:20; Qt = 0,15Qmax dla 1:30

Gazomierz Turbinowy CGT-02

M e t r o l o g i c z n e :

• wysoka dokładność pomiarów w całym zakresie pracy,
• odporność na zaburzenia strumienia przepływu, poprawny pomiar z odcinkiem dopływowym o długości
• tylko 2xDN – zgodnie z wymaganiami OIML R32 89 Aneks A

E k s p l o a t a c y j n e :

• obrotowy zespoł liczydła
• duża liczba wyjść elektrycznych, (maksymalnie 10): 2 LF kontaktronowe, 2 LF indukcyjnościowe,
• 2 HF indukcyjnosciowe w zespole liczydła oraz 4 HF indukcyjnościowe na korpusie gazomierza
• instalacja pompki olejowej z przodu lub z tyłu gazomierza
• dwa wyjścia do pomiaru ciśnienia: z przodu i z tyłu gazomierza
• możliwość zainstalowania czujników temperatury gazu w gazomierzu
• wersja gazomierza do pracy w pionie
Gazomierz Turbinowy CGT-02

Gazomierze CGT-02 służą do pomiaru gazu o ciśnieniach sięgających do 11 MPa, temperaturach do 60˚C.

Ich konstrukcja zapewnia, że pomiary odbywają się z maksymalną dokładnością, minimalnymi stratami ciśnienia a długość odcinka dopływowego w układach rozliczeniowych wynosi tylko 2xDN.

Duża liczba nadajników impulsów daje możliwość monitorowania zużycia przez odbiorcę i dostawcę gazu przy równoczesnym sterowaniu procesami technologicznymi. Nadajniki umożliwiają współpracę gazomierza z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi np. korektorami objętości CMK-02 lub układami automatyki.

Dysponując bankiem gazomierzy serwisowych realizujemy szybką, bezproblemową relegalizację gazomierzy, po której otrzymacie Państwo 12-miesięczną gwarancję na całe urządzenie.

Możliwości gazomierzy turbinowych CGT-02 najlepiej oddają przykłady ich zastosowania:


• od pomiaru gazu dla odbiorców takich jak lokalne kotłownie, drobne zakłady pracy, handel, aż po opomiarowanie zakładów chemicznych, hut, całych aglomeracji przemysłowych,
• układy rozliczeniowe i technologiczne systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, transgraniczne stacje pomiarowe,
• pomiary gazów technicznych: m.in. powietrza, propanu-butanu, acetylenu, wodoru