Niekiedy odczytując przelicznik w protokole Gaz-Modem 2 dostajemy ujemne wartości strumienia gazu. Jest to konsekwencja błędu oznaczeń przyrostu w programie do odczytu danych rejestrowanych.

Przykłady dla korektora MacBat II

W korektorze tym rejestrowane są zarówno wartości absolutne liczników Vn i Vr jak i przyrosty tych liczników: dVn i dVr. Zaleca się, by czytając dane rejestrowane, o ile to jest możliwe, wykonywać odczyt przyrostów liczników, ponieważ ręczna lub zdalna zmiana wartości licznika nie zakłóca tego zapisu (przykład 2).

W danych rejestrowanych można pobrać wartości dVb i dVm z liczników (pola z tablicy DP 0, 1) i wtedy w polach dVb i dVn należy zaznaczyć pole przyrost.rys1

Gdy pobieramy już przyrost dVn i dVr (pola z tablicy DP 9, 10) to ponieważ przelicznik podaje przyrost i nic nie trzeba przeliczać to pola przyrostu powinny być puste.

rys2

W wypadku błędu możemy dostać ujemne wartości co jest rozpoznawane jako błąd

W niektórych przelicznikach firmy „Plum” zmiana tablicy KWDB wymaga podania hasła. W takim przypadku należy oznaczyć w Menu polecenie „Nie znam hasła”

rys3

 

Temat opracował: Jan Jaworski