Plik aktualizacji oprogramowania wewnętrznego firmware do Rejestratorów ciśnień CRP-03.

Wersja oprogramowania v. 3.2.25_3.8.27 –  opis zmian

Dla wersji pełnej (CRP-03 – z pomiarem temperatury)

CRP-03_3.2.26_3.8.27__PL.bin

Dla wersji uproszczonej (CRP-03a – bez pomiaru temperatury)

CRP-03a_3.2.26_3.8.27__PL.bin”

W celu aktualizacji oprogramowania w urządzeniach należy:
– pobrać pliki na komputer,
– uruchomić aplikację CCTool,
– połączyć się z urządzeniem do aktualizacji (zalecane połączenie lokalne),
– na zakładce „Firmware” wskazać plik i wcisnąć „Aktualizuj”,
– transmisja lokalna może potrwać kilka minut, zdalna przez modemy telemetryczne około kilkadziesiąt minut,
– po poprawnej transmisji urządzenie samoczynnie zaktualizuje wewnętrzne oprogramowanie,
– w przypadku przerwania, niepowodzenia transmisji urządzenie powróci do pracy na starym oprogramowaniu,
– możliwe jest ponowienie aktualizacji,
– istnieje blokada uniemożliwiająca pomyłkowe wgranie wersji pełnej do uproszczonej i odwrotnie.
Rozróżnienie wersji uproszczonej:
– brak dołączonego termometru PT1000 do urządzenia,
– w tabliczce elektronicznej w protokole GazModem typ urządzenia : CRP-03a,
– w kodzie wyrobu na piątej pozycji zamiast wymiarów termometru widnieje znak „-”.