Program „Firmware Upgrade for CRS-03 v.5” służy do zmiany oprogramowania w rejestratorach impulsów CRS-03 produkcji COMMON S.A.

pobierz
Firmware Upgrade for CRS-03
Program aktualizujący wersję oprogramowania:
dla CRS-03A do wersji: v.2012/09/17_15
dla CRS-03B do wersji: v.2012/09/18_13
Wersje oznaczone v.2014.02.14_13
zawierają jedynie zmianę w konfiguracji domyślnej
doby gazowniczej na 6:00.
Nie jest wymagana aktualizacja.
Uwaga! Wersje specjalne.
Raporty śróddzienne i brak opóźnienia po godzinie 6:00.
CRS-03(B): v.2016.04.33_10
CRS-03(A): v.2016.09.01_00Oferty – Dział Serwisu.
 
Ostatnia aktualizacja:

24-09-2013

pobierz
Instrukcja
Instrukcja postępowania podczas aktualizacji oprogramowania
oraz opis zmian w programie
Ostatnia aktualizacja:
02-10-2012
pobierz
Instrukcja obsługi i DTR
Ostatnia aktualizacja:

02.2019

Przed aktualizacją oprogramowania należy upewnić się, że wgrana zostanie nowsza wersja. Zmiana programu na ogół nie powoduje utraty danych zgromadzonych w bazie, nie mniej jednak przed przystąpieniem do aktualizacji należy odczytać i zachować wszystkie zgromadzone dane.

Program „Firmware Upgrade for CRS-03” napisany jest w technologii .Net, w związku z czym do jego uruchomienia potrzebne są dodatkowe komponenty, które przy pierwszej instalacji pobierane są automatycznie z internetu. Potrzebny plik „dotnetfx.exe” można samodzielnie pobrać i uruchomić bądź ze strony Microsoft’u lub z serwera COMMON’u. Ze względu na rozmiar pliku pobieranie może potrwać kilka minut, w zależności od szybkości łącza. Przy każdej kolejnej aktualizacji programu „Firmware Upgrade for CRS-03” nie ma potrzeby instalowania pakietu redystrybucyjnego Microsoft .NET Framework.

Program „Firmware Upgrade for CRS-03” nie wymaga instalowania na komputerze. Wystarczy rozpakować pobrane archiwum zip i uruchomić właściwy plik. Szczegóły w Instrukcji dostępnej wyżej do pobrania. .
Kontakt e_mail: Marcin Zajdel