Zwężkowe

Wyświetlanie jednego wyniku

 • Gazomierze zwężkowe CGZW

  Gazomierze zwężkowe CGZW są przeznaczone do pomiaru objętości płynącego przez nie gazu i stosuje się je w układach:

  • rozliczeniowego pomiaru objętości przepływającego gazu
  • opomiarowania linii przesyłowych i dystrybucji gazów technologicznych
  • realizujących pomiary kontrolne przepływu gazu.

  Zasada działania opiera się na proporcjonalności spadku ciśnienia wywołanego przez kryzę pomiarową do kwadratu prędkości przepływającego gazu i jego gęstości.
  Gazomierze zwężkowe typu CGZW posiadają jednokomorową obudowę na wymienną kryzę z kołnierzowym odbiorem ciśnienia. Konstrukcja obudowy umożliwia łatwy i szybki dostęp do kryzy (oględziny i ewentualna wymiana) bez konieczności demontażu obudowy z rurociągu oraz jej rozkręcania. Gazomierze zwężkowe typu CGZW posiadają możliwość bieżącej kontroli przecieków wokół kryzy.