1. Pobierz archiwum zip zawierające sterowniki przeznaczone dla systemów Windows 98, ME, XP, Vista oraz 7.
 2. Należy rozpakować archiwum do wybranej przez siebie lokalizacji. Archiwum nie wymaga dodatkowych narzędzi potrzebnych do rozpakowania (w Windows XP i wyższym) jednak w przypadku problemów można skorzystać z zewnętrznych programów , np. WinRAR, WinZip lub 7zip (program bezpłatny).
 3. Po podłączeniu modułu telemetrycznego do portu USB w obszarze powiadomień pojawi się informacja dotycząca próby zainstalowania sterownika (ze strony firmy Microsoft).

 

01._Wykrywanie_urzadzenia

 

  1. Operacja kończy się niepowodzeniem, gdyż baza danych, do której sięga system nie zawiera informacji o urządzeniu.

 

02._Brak_sterownika

  1. W celu poprawnego zainstalowania sterownika do Modułu Telemetrycznego CMB-03 należy uruchomić menedżer urządzeń. Służy do tego polecenie devmgmt.msc (inne możliwości uruchomienia menedżera to kliknięcie ikony Komputer prawym przyciskiem myszy (PPM) i uruchomienie kolejno opcji Zarządzaj/Narzędzia systemowe/Menedżer urządzeń lub Właściwości/Menedżer urządzeń).

 

03._Menedzer_urzadzen

 

UWAGA!
Aby uruchomić menedżera urządzeń należy mieć uprawnienia minimum administratora lokalnego.

 

  1. Wśród Innych urządzeń znajduje się urządzenie o nazwie Moduł Telemetryczny CMB-03, które należy kliknąć PPM i wybrać opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika. System w tym kroku zainstaluje konwerter Moduł Telemetryczny CMB-03.

 

04._Aktualizacja_sterownika

 

  1. W pierwszej kolejności system sprawdza certyfikat sterownika. Ponieważ sterownik nie jest podpisany cyfrowo system ostrzega o zagrożeniu wynikającym z instalowania nieautoryzowanego oprogramowania. „Mimo to” kontynuujemy instalację.

 

07._Weryfikacja_wydawcy

 

  1. Po ukończeniu tej części instalacji powinniśmy otrzymać informację o pomyślnym zainstalowaniu urządzenia.

 

08._Pomyslna_instalacja

 

  1. Następnie należy sprawdzić czy instalacja przebiegła pomyślnie. Wśród urządzeń znajdujących się w grupie ‘Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej’ powinna znaleźć się pozycja ‘USB <-> CMB-03 Converter’. Natomiast w grupie ‘Inne urządzenia’ powinniśmy znaleźć urządzenie podłączone do portu USB o nazwie ‘USB Serial Port’. 

   09._Konwerter_w_menedzerze

  2. Aby zainstalować drugie urządzenie, do którego Windows również nie znajdzie stosownego oprogramowania należy powtórzyć kroki 4 ‑ 7. Ścieżki dostępu do sterowników pozostają bez zmian. W tym przypadku system również będzie monitował o zachowanie ostrożności i nie instalowanie oprogramowania bez podpisu cyfrowego.

  3. Po zainstalowaniu portu OPTO-GAZ zostaniemy poinformowani o pomyślnym ukończeniu instalacji.

 

14._Pomyslna_instalacja

 

  1. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie nowego portu w grupie ‘Porty COM i LPT’. W moim przypadku do portu CMB-03 Service Port został przydzielony port szeregowy COM6. W celu zmiany numeru portu COM dla danego urządzenia odsyłam do poradnika ‘Jak zamienić numer portu COM w komputerze? – na podstawie Windows 7’

 

15._Port_w_menedzerze

 

 

Temat opracował: Radosław Podgórski