Aby poprawnie przeprowadzić proces rejestracji oprogramowania firmy COMMON S.A. należy właściwie zarejestrować system Windows. W tym celu należy wprowadzić zmiany w rejestrze systemowym (tylko dla użytkowników z uprawnieniami co najmniej administratora lokalnego):

  • Wcisnąć WIN+R oraz wprowadzić komendę regedit
  • Otworzyć klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
  • Otworzyć Nowy\Wartość ciągu o nazwie RegisteredOrganization i wartości „kod pocztowy miasto adres”
  • Otworzyć Nowy\Wartość ciągu o nazwie RegisteredOwner i wartości „Nazwa firmy dział”
Przykład:
"RegisteredOrganization"="91-205 Łódź ul Aleksandrowska 67/93"
"RegisteredOwner"="COMMON S.A. Dział IT"

WAŻNE!

Nie należy kopiować powyższego przykładu do swoich komputerów! Powyższe dane powinny się znajdować jedynie na komputerach firmowych należących do COMMON S.A.

W przypadku gdy ktoś czuje się niepewnie poruszając się po rejestrze systemowym może przekopiować poniższy wydruk do pliku o nazwie np. rejestracja.reg i uruchomić go. Wówczas wartości z pliku zostaną zapisane w odpowiednich miejscach rejestru w znacznie krótszym czasie:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]  "RegisteredOwner"="COMMON S.A."  "RegisteredOrganization"="91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93"

Dla Windows 7 plik rejestru wygląda nieco inaczej i zmian należy dokonać w 3 miejscach. Przykład znajduje się poniżej:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="COMMON S.A."
"RegisteredOrganization"="91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="COMMON S.A."
"RegisteredOrganization"="91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="COMMON S.A."
"RegisteredOrganization"="91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93"