Lista portów COM

Pomimo faktu, że z przenośnych komputerów znikły porty szeregowe (sprzętowy COM1) to w systemie pojawia się sporo COMów. Głównie dotyczą one łącza Bluetooth, a także wbudowanego modułu GSM (w netbookach). Te COMy będą dla nas w większości bezużyteczne:  COMy należące do urządzeń Bluetooth otwierają się bardzo długo, zwłaszcza gdy urządzenia są poza zasięgiem. Stwarza to złudzenia zawieszenia się systemu lub zamrożenia programu. Jednak po dłuższej chwili i sprawdzeniu wszystkich dostępnych portów program rusza dalej. Większość prób użycia wbudowanego modułu GSM do transmisji danych w większości nie uda się; wysłanie na jeden z portów COM polecenia AT często kończy się zawieszeniem się systemu operacyjnego. Dlatego powstał oddzielny program, pozwalający na wyłączenie portów COM dla naszych aplikacji: po wyłączeniu porty te nie są widoczne w aplikacjach z pakietu gm_pol, ale w systemie nadal działają, więc nie wyłaczy to nam Bluetootha czy modułu GSM.

Program dostępny jest pod skrótem „Lista portów COM” w grupie „Gaz Modem” po zaistalowaniu pakietu gm_pol. Dostępny jest także w każdym okienku ustawiania parametrów transmisji, po kliknięciu prawym klawiszem na okienko wyboru portu COM.

COM01

W przewijanym oknie po lewej mamy zawartość klucza „HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM” w rejestrze systemowym. Po uruchomieniu edytora rejestru Windows regedit.exe możemy znaleźć powyższą ścieżkę:

COM02

Zawartość okienek jest przykładowa, niemniej jednak obowiązują pewne „zasady”. Jeżeli pracujemy na komputerze przenośnym, to zazwyczaj COM1 jest sprzętowym portem szeregowym, wbudowanym na stałe, COM3 służy do obsługi modemu PSTN, a kolejność dalszych COMów zależy już od konkretnego komputera. Jeżeli wcześniej instalowane były konwertery USB/COM to od kolejności ich instalacji zależy pozycja na liście.

Powracając do Listy portów COM, ‚Przerwij’ służy do wyłączenia programu, ‚OK’  zatwierdzenia zmian i do zamknięcia programu, a Max.L.COM do ustalenia maksymalnej liczby obsługiwaych portów COM. Przycisk służy do zaznaczenia wszystkich pozycji z listy.

COM03

W okienku po prawej stronie możemy włączać/wyłączać porty COM. Kliknięcie lewego okna powoduje odświeżenie się obu okien. Jeżeli program uruchamiamy po raz pierwszy i nie wiemy, które porty COM są do transmisji, to  należy wyłączyć wszystkie porty  za wyjątkiem COM3, który przeważnie jest obecny w systemie (wbudowany modem PSTN). Następnie, jeśli mamy już wcześniej zainstalowany konwerter USB/COM, czy interfejs OptoGAZ typu COGUSB-0x (od strony systemu również jest to COM, z tą różnicą, że podłączany poprzez złącze USB) to wystarczy włączyć (lub wyłączyć) poszukiwane urządzenie do portu USB i kliknąć na lewe okienko. Okna odświeżą się (poprzednia zawartość lewego okna znajduje się powyżej, a ekran się przewija) i można ustalić, który COM pojawił się (bądź zniknął). Zaznaczamy go w prawym okienku i próbujemy zestawić połączenie poprzez niego.

Podczas odczytów realizowanych bezpośrednio na obiekcie używamy zazwyczaj jedynie konwertera OptoGAZ (1 port COM) a pozostałe możemy wyłączyć. Pozostałe programy w czasie uruchamiania zaczynają od otwierania wszystkich zaznaczonych jako aktywne w prawym okienku COMów i często zabiera to dłuższą chwilę. Odczytując przeliczniki z laptopa nie będziemy też używali modemu PSTN (COM3). Podobnie w przypadku odczytywania rejestratorów CRS-03 ponieważ rejestrator nie wyświetla swojego adresu GM. Wystarczy pozostawić jedynie port COM, na którym działa konwerter OPTOGAZ i wybrać z menu programu Odczyt Przelicznika (GMWin.exe) Opcje\Wyszukiwanie przelicznika.

Temat opracował: Radosław Podgórski