O firmie

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Firma COMMON SA powstała i rozpoczęła działalność, jako prywatna spółka inżynierska, w 1987 roku. W pierwszym okresie prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od grudnia 2000 roku funkcjonuje, jako spółka akcyjna.

Od początku prowadzi działalność usługową i produkcyjną w zakresie urządzeń wymagających rozległej wiedzy inżynierskiej. Kadrę stanowi zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców, co przekłada się na szerokie możliwości kompleksowego rozwiązywania problemów technicznych.

Początkowa działalność związana była z serwisem urządzeń przepływowych (sprężarki, turboekspandery i ich osprzęt).

W 1991 roku rozpoczęto prace nad układami pomiarowymi dla przemysłu gazowniczego.

W 1992 roku został uruchomiony pierwszy gazomierz turbinowy według własnej konstrukcji, tym samym rozpoczęto produkcję i sprzedaż pierwszych egzemplarzy.

Następne lata, to praca nad wdrożeniem do produkcji kolejnych typów urządzeń pomiarowych.

COMMON jest producentem wysokiej jakości sprzętu służącego do rozliczeniowego i technicznego opomiarowania objętości i strumienia przepływającego gazu. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania obowiązujących w Polsce i Europie norm i przepisów, w tym zakładowych norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z serii „Pomiary paliw gazowych”. Nad jakością wyrobów i poziomem obsługi klientów czuwa wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001:2015. Potwierdzeniem jakości produkowanych wyrobów jest zatwierdzenie typu na gazomierze turbinowe CGT oraz rotorowe CGR wydane przez niemiecki urząd PTB (Physikalisch – Technische Bundesanstalt) honorowane nie tylko przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, ale również kraje Ameryki Północnej i Południowej, Indie, Iran, a także Koreę Południową.

Przewaga konkurencyjna

COMMON dba również o zapewnienie odbiorcy czytelnej i zrozumiałej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w postaci Instrukcji obsługi.

Kompletność dostawy, to nie tylko urządzenie, ale również świadectwa legalizacji dołączane do każdego z nich w czasie zapewniającym odbiór stacji pomiarowych bez zastrzeżeń. (Z uwagi na legalizacje odbywające się poza laboratorium firmowym, część świadectw legalizacji jest przesyłana pocztą, a następnie dosyłane nabywcom urządzeń.)

Koronnym argumentem przemawiającym na korzyść produkowanych urządzeń jest skracanie terminów realizacji zamówień do niezbędnego minimum.

Z uwagi na produkcję nieseryjną (powtarzalność urządzeń kończy się na CGT DN80 G100) okres produkcji gazomierza niestandardowego trwa od 1 do 3 miesięcy. Najwięcej czasu wymagają gazomierze wysokociśnieniowe na duże przepływy. Gazomierze typowe proponowane są w trybie natychmiastowym.

COMMON zapewnia odbiorcy dostępność również produktów komplementarnych – olej (specyfika jego składu w pełni zabezpiecza liczydła gazomierzy), zawory – produkowane w oparciu o własną konstrukcję.

Siłą przetargową produktów proponowanych przez firmę jest również sprawnie działający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

COMMON posiada bazę magazynową urządzeń serwisowych – montowanych na okres naprawy.

Konkurencja nie dysponuje równie sprawnym serwisem ani nie proponuje urządzeń zastępczych.

Oferta dostarczania urządzenia serwisowego na czas relegalizacji lub naprawy stanowi kolejny argument przemawiający na korzyść COMMON-u.

Nie mniej ważnym argumentem jest udzielanie 24 miesięcznej gwarancji na produkowane urządzenia. Na naprawy serwisowe udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Stronę legalizacji reguluje ustawodawca.

Żadna z konkurencyjnych firm działających na rynku nie dysponuje tak szeroką  ofertą asortymentową, serwisem oraz przeprowadzeniem relegalizacji.

Funkcjonujący w firmie zintegrowany system zarządzania wg norm ISO, gwarantuje wysoki poziom jakości urządzeń, a przy tym dbałość o środowisko i BHP podczas ich produkcji.

Certyfikaty systemu zarządzania