Często instalując sterowniki do nowych urządzeń podłączonych do portu USB okazuje się, że został przypisany dość wysoki numer, który niekoniecznie może nam pasować i chcielibyśmy nadać mu nieco niższą wartość. W tym celu należy:

    1. Uruchomić Menedżer urządzeń (np. Start, Uruchom: devmgmt.msc)

 

01.zmianaPortu

    1. Klikamy PPM na urządzenie, którego numer portu chcemy zmienić i wybieramy Właściwości. W przykładzie zmieniony zostanie numer portu COM dla interfejsu OPTO-GAZ z COM5 na COM2.

 

02.zmianaPortu

    1. Przechodzimy do zakładki Ustawienia portu i klikamy Zaawansowane.

 

03.zmianaPortu

    1. Wybieramy numer portu, z listy rozwijalnej znajdującej się na górze. Zajęte porty są wyróżnione i ich nie można przyporządkować. Port COM2 jest wolny i zostanie przyporządkowany jako nowy numer dla interfejsu OPTO-GAZ.

 

04.zmianaPortu

    1. Operację zmiany numeru portu należy zatwierdzić wciśnięciem ‘OK.’ Od tego momentu COM5 będzie zwolniony dla innego urządzenia, natomiast COM2 będzie zawsze zarezerwowany dla interfejsu OPTO-GAZ.

05.zmianaPortu

Temat opracował: Radosław Podgórski