Przelicznik objętości gazu CMK-03

Przelicznik CMK-03 jest nowoczesnym, wysokiej klasy przyrządem pomiarowo-rozliczeniowym o zasilaniu bateryjnym, spełniającym w pełni wymagania dyrektywy MID. Łączy unikalne wymagania rynku polskiego z doświadczeniami z rozwiązań naszych urządzeń sprzedawanych na rynkach światowych.

Przelicznik przeznaczony jest do stosowania na stacjach pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych gazu. Może współpracować z dowolnym gazomierzem (np. rotorowym, turbinowym, ultra-dźwiękowym) podającym informację o zmierzonej objętości w postaci impulsów.

CMK-03 jest przelicznikiem o głównym zasilaniu bateryjnym z możliwością zasilania zewnętrznego. Zainstalowane baterie zapewniają ciągły, bezobsługowy pomiar i rejestrację danych przez minimum 6 lat.

 

 

CMK-03 jest przelicznikiem objętości gazu typu 1, czyli stanowi kompletny system pomiarowy wyposażony w przetworniki ciśnienia, temperatury, wejście impulsów/objętości z gazomierza oraz algorytmy przeliczania zmierzonej objętości gazu na warunki bazowe Vb (normalne).

CMK-03 zawiera w swojej budowie wiele dodatkowych wejść niezbędnych do celów technologicznych oraz pomiarowo-kontrolnych. Należą do nich min.:

  • wejścia kontrolne LFb, LFc
  • wejście Encoder,
  • wejście nadajnika HF w standardzie Namur,
  • podwójne wejście ExtCPC dla zewnętrznych technologicznych przetworników ciśnienia CPC-03,
  • dwustanowe wyjścia sygnalizacji OUT,
  • dwustanowe wejścia sygnalizacji IN, w tym dwa wejścia IN  w standardzie Namur.

Odczyt oraz zasilanie przelicznika CMK-03 odbywa się za pomocą trzech niezależnych portów komunikacyjnych w standardzie RS-GAZ2: COM1 (“Tuchel/ OPTO-GAZ”) oraz COM2 i COM3 (listwa).

Obudowa wykonana z aluminium zapewnia trwałość, odporność i wysoki stopień szczelności IP66/67. Pokrywa otwierana na zawiasie z ogranicznikiem daje łatwy i wygodny dostęp do ergonomicznych zacisków przyłączeniowych i baterii zasilających urządzenie.

W pokrywie znajduje się wyświetlacz LCD z klawiaturą, portem OPTO-GAZ i złączem RS-GAZ2(Tuchel). W podstawie obudowy zabudowane są maksymalnie dwa wewnętrzne przetworniki ciśnienia P1 i P2. Przetwornik P1 występuje również w wersji zewnętrznej, połączony kablem na stałe. Metalowe dławnice w podstawie obudowy przystosowane do montowania kabli ekranowanych podnoszą odporność urządzenia i obwodów na zakłócenia elektromagnetyczne.

CMK-03 wyposażony jest w czytelny w całym zakresie temperatur wyświetlacz LCD oraz intuicyjne graficznotekstowe menu. Podświetlenie wyświetlacza zapewnia dodatkowa bateria, niezależna od baterii głównych korektora.

 

CMK3_113U_PL_DTR

Karta Katalogowa CMK-03-PL-2023.02.09

Rejestry Modbus CMK-03_PL_v1.2

CMK-03 Model 2D – DWG

CPC-03e Model 2D – DWG

CMK-03 Model 3D – STEP

CPC-03e Model 3D – STEP

Wsparcie handlowe:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Konrad Fiks
kfiks@common.pl
☎ +48 42 253 66 86
Marcin Zajdel
mzajdel@common.pl
☎ +48 42 253 66 63