Gazomierz Turbinowy CGT-02

Kategorie: ,

Gazomierze turbinowe CGT-02 służą do pomiaru objętości gazu w zakresie ciśnień od atmosferycznego do wartości 11 MPa i w zakresie temperatur od -25˚C do 70˚C (120˚C – wersja CGT-02 HT). Ich konstrukcja zapewnia maksymalną dokładność pomiarów przy minimalnych stratach ciśnienia i zwartej budowie układu pomiarowego (wymagana długość odcinka dopływowego w układach rozliczeniowych wynosi tylko 2xDN).

Duża liczba nadajników impulsów umieszczonych na korpusie gazomierza i w liczydle daje możliwość monitorowania zużycia gazu przez odbiorcę i dostawcę przy równoczesnym sterowaniu procesami technologicznymi. Nadajniki umożliwiają współpracę gazomierza z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi np. przelicznikami objętości CMK-03 lub układami automatyki.

Gazomierze CGT-02 objęte są dwuletnią gwarancją producenta (istnieje możliwość jej wydłużenia) oraz opieką pogwarancyjną w całym okresie eksploatacji. Dysponując bankiem gazomierzy serwisowych realizujemy szybką, bezproblemową relegalizację/weryfikację gazomierzy, po której użytkownik otrzymuje 12-miesięczną gwarancję na całe urządzenie.

Możliwości gazomierzy CGT-02 najlepiej oddają przykłady ich zastosowania:

 • począwszy od pomiaru gazu dla odbiorców takich jak lokalne kotłownie, drobne zakłady pracy, handel, aż po opomiarowanie zakładów chemicznych, hut, całych aglomeracji przemysłowych,
 • układy rozliczeniowe i technologiczne systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, trans-graniczne stacje pomiarowe,
 • pomiary gazów technicznych: m.in. powietrza, propanu-butanu, acetylenu, wodoru,
 • pomiar oczyszczonego i osuszonego biogazu,
 • pomiary gazu gorącego do 120˚C (wersja CGT-02 HT) w instalacjach odmetanowania kopalń.

M e t r o l o g i c z n e :

 • wysoka dokładność pomiarów w całym zakresie pracy,
 • odporność na zaburzenia strumienia przepływu, poprawny pomiar z odcinkiem dopływowym długości 2xDN – zgodnie z wymaganiami OIML R32 89 Aneks A.

E k s p l o a t a c y j n e :

 • obrotowy zespół liczydła ułatwiający odczyt przy dowolnej pozycji montażu,
 • duża liczba wyjść elektrycznych w zespole liczydła: 2 LF kontaktronowe, 2 LF indukcyjnościowe, 2 HF indukcyjnościowe,
 • 4 HF indukcyjnościowe na korpusie gazomierza,
 • możliwość dodatkowego wyposażenie liczydła w wymienne nadajniki LF i HF,
 • możliwość dodatkowego wyposażenie liczydła w wyjście mechaniczne umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych np. Encodera CWSL,
 • instalacja pompki olejowej z przodu lub z tyłu gazomierza,
 • dwa wyjścia do pomiaru ciśnienia: z przodu i z tyłu gazomierza,
 • możliwość zainstalowania czujników temperatury gazu w gazomierzu,
 • wersja gazomierza do pracy w pionie.
Maksymalne ciśnienie pracy Pmax – przyłącze: 1,0 MPa – PN10, 5,0 MPa – PN50 (ANSI300)
1,6 MPa – PN16, 6,4(6,3) MPa – PN64 (PN63)
2,0 MPa – PN20 (ANSI150), 10 MPa – PN100
2,5 MPa – PN25, 11 MPa – PN110 (ANSI600)
4,0 MPa – PN40,
Przyłącza: PN10 ÷ PN110, ANSI150 ÷ ANSI600 inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN50 ÷ DN400 inne na zapytanie
Zgodność z wymaganiami UE: Dyrektywa 2014/32/UE (MID)
Dyrektywa 2014/68/UE (PED)
Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)
Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G Ex ia IIB T5 Gb wykonanie standardowe
Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb wykonanie specjalne
Zakresowość: 1:20 standard przy legalizacji niskociśnieniowej
1:30 dla ≥ DN80 przy legalizacji niskociśnieniowej 1:50 dla ≥ DN100 przy ciśnieniu roboczym ≥2,0 MPa
Odcinki dopływowe: zgodnie z PN-EN 12261 załącznik B oraz zaleceniami OIML R32 89 Aneks A, do pomiarów rozliczeniowych wystarczy prosty odcinek długości 2xDN
Zakres temperatur: mierzonego gazu -25°C ÷ +70°C(-25°C ÷ +120°C)
otoczenia-25°C ÷ +70°C(-25°C ÷ +55°C)
Dokładność: przewyższa wymogi normy PN-EN 12261określające:
– w zakresie pomocniczym Qmin – Qt < ±2%
– w zakresie podstawowymQt – Qmax < ±1%
Qt = 0,20Qmax dla zakresowości 1:20

Qt = 0,15Qmax dla zakresowości 1:30
Qt = 0,10Qmax dla zakresowości 1:50

CGT-02_IO_22_08_MID_(2022_sierpien)

CGT-02_IO 19_10_MID_TAB_(2019_październik)

CGT-02_IO_15-11_MID_HT_(2017-październik)KP