Gazomierz Rotorowy CGR-FX

Gazomierz  rotorowy CGR-FX
Dzięki unikatowej, dwukadłubowej konstrukcji gazomierze CGR-FX posiadają wiele cech wyróżniających je spośród innych urządzeń tego typu dostępnych na rynku.
Ich parametry techniczne, własności metrologiczne znacznie przewyższają poziom wyznaczony dotąd przez gazomierze rotorowe o tradycyjnej budowie.
Zachęcamy do kontaktu z nami, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania dotyczące gazomierzy CGR-FX, ich użytkowania, doboru oraz możliwości współpracy z przelicznikami, rejestratorami i systemami transmisji danych.

Kategorie: ,

Gazomierze rotorowe CGR-FX, dzięki swoim parametrom technicznym oraz własnościom metrologicznym są najlepszym rozwiązaniem, wszędzie tam, gdzie występują bardzo duże zmiany poboru gazu oraz gdzie należy  zapewnić dokładny i pewny pomiar.
Najczęściej stosowane są w układach:

  • w stacjach pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych niskiego, średniego oraz podwyższonego średniego ciśnienia,
  • opomiarowania systemów dystrybucji oraz miejsc ich połączeń z liniami przesyłowymi,
  • kontrolnego pomiaru gazu,
  • pomiarowych gazów technicznych, m.in. powietrza, propanu-butanu, acetylenu, wodoru.

Dwukadłubowa konstrukcja gazomierza CGR-FX zapewnia całkowite odciążenie zespołu pomiarowego, zarówno od naprężeń montażowych, jak i od naprężeń związanych
z pomiarem gazu o ciśnieniu i temperaturze różnych  od otoczenia. Pozwala to na uzyskiwanie bardzo dużych zakresowości przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pomiaru, zwiększenie trwałości urządzenia oraz zminimalizowanie strat ciśnienia.

Gazomierze rotorowe CGR-FX posiadają te same parametry metrologiczne, techniczne, wymiary jak gazomierze rotorowe CGR-01.

Instrukcja CGR-FX-MID

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Ryszard Wasylkowski
rwasylkowski@common.pl
☎ +48 42 253 66 78