Kurek trójdrogowy CKMT DN4

Kurek trójdrogowy CKMT DN4 jest wykorzystywany w instalacjach przemysłu petrochemicznego, w układach pomiarowych gazu oraz innych instalacjach. Może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem par i gazów grupy wybuchowości A, B, C, w grupie II urządzeń przeciwwybuchowych.

Kurki CKMT posiadają atest bezpieczeństwa wydany przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (nr 177/GTI013).

CKMT_aprobata techniczna_AT_2009-04-02 wydanie II_2014

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59