Kurek trójdrogowy CKMT DN4

Kurek trójdrogowy CKMT DN4 jest wykorzystywany w instalacjach przemysłu petrochemicznego, w układach pomiarowych gazu oraz innych instalacjach. Może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem par i gazów grupy wybuchowości A, B, C, w grupie II urządzeń przeciwwybuchowych.

CKMT Krajowa Deklar Właśc Użytk 2020-03-24

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59