Moduł telemetryczny CMB-03x/Zx

CMB-03 jest uniwersalnym kompaktowym modułem telemetrycznym dającym zdalny dostęp do urządzeń monitorowanych. Posiada wbudowany moduł GSM pracujący w trybie CSD oraz GPRS. Po  zestawieniu połączenia moduł jest przezroczysty dla protokołów odczytujących monitorowane urządzenia.

Moduł posiada zintegrowane obwody iskrobezpieczne: port komunikacyjny  RS-GAZ2 oraz cztery wejścia dwustanowe IN1÷IN4. Pozwala to na bezpośrednie podłączanie modułu CMB-03 do urządzeń zainstalowanych w strefie 1 zagrożenia wybuchem gazów. Sam moduł  montowany jest poza strefą zagrożenia wybuchem.

Podstawową zaletą modułu CMB-03 jest zasilanie bateryjne, które eliminuje koszty związane z budową linii zasilającej lub stosowanie drogich szafek telemetrycznych AKP zasilanych z paneli słonecznych. Podstawowe zasilanie (zasilacz ZA) pozwala na 3 lata pracy przy harmonogramowym odczycie stacji, natomiast przy ciągłym monitoringu stacji czas pracy skraca się do około 2 miesięcy. Opcjonalne zastosowanie większej liczby modułów zasilania (pakietów baterii) zwielokrotnia czas bezobsługowej pracy urządzenia. Kompletne urządzenie CMB-03 składa się z dwóch części: modułu telemetrycznego CMB- 03x oraz jednego z opcjonalnych modułów zasilania CMB-03/Zx.

CMB-03 – Instrukcja obsługi i DTR

CMB-03 Karta Katalogowa

ConfigMB-03 – Konfigurator CMB-03 – Instrukcja obsługi

ConfigMB-03 – Konfigurator CMB-03 w pakiecie CCTool

Sterowniki USB – Win 98, ME, XP, W7, W8

Sterowniki USB – Win7, Win8, Win10, 32/64bit

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Michał Ściebiura
msciebiura@common.pl
☎ +48 42 253 66 86