Rejestrator Impulsów CRS-04

CRS-04 jest urządzeniem bateryjnym umożliwiającym zliczanie i rejestrację ilości przepływającego gazu z podłączonego gazomierza. Zużycie gazu obliczane jest w jednostkach objętości (m3) i energii (kWh). Urządzenie wyznacza oraz rejestruje szczyty godzinowe.

CRS-04 jest urządzeniem bateryjnym umożliwiającym zliczanie i rejestrację ilości przepływającego gazu z podłączonego gazomierza. Zużycie gazu obliczane jest w jednostkach objętości (m3) i energii (kWh). Urządzenie wyznacza oraz rejestruje szczyty godzinowe.

Dane z urządzenia przekazywane są do zewnętrznych systemów akwizycji przy pomocy transmisji danych SMS lub GPRS.

Opcja DUO SIM pozwala na programowe przełączanie się między wbudowaną (wlutowaną) kartą eSIM a typową kartą microSIM.

CRS-04 współpracuje z gazomierzami miechowymi, rotorowymi oraz turbinowymi.

Zliczanie impulsów odbywa się za pomocą inteligentnego elektronicznego czujnika magnetycznego lub z nadajnika kontaktronowego dołączanego do wejścia LF.

CRS-04 przeznaczony jest do pracy w strefie 2 zagrożenia wybuchem. Nowoczesna konstrukcja zapewnia ciągły bezobsługowy pomiar i rejestrację danych przez okres 10 lat, w określonych warunkach, bez konieczności wymiany baterii.

Dostępne adaptery umożliwiają szybki montaż bezpośrednio do liczydła gazomierza miechowego. Szczelna obudowa oraz szeroki zakres temperatur pracy zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.

Czytelny wyświetlacz LCD oraz przycisk menu zapewnia prezentację zestawu danych pomiarowych oraz ułatwia szybki montaż i podstawową diagnostykę rejestratora.

Dane do systemu akwizycyjnego przekazywane są przez SMS lub TCP/UDP (GPRS) za pomocą protokołu SMART-GAS. Dostępne 24 harmonogramy oraz możliwość wysyłania danych do 3 różnych systemów akwizycji zapewniają skuteczne i elastyczne gromadzenie danych rozliczeniowych.

CRS-04 obsługuje w pełni najnowszy protokół SMART-GAS (ST-IGG-0201:2018) przy zachowaniu kompatybilności ze starszą wersją tego standardu (ST-IGG-0201:2014), w podstawowym zakresie działania. Szyfrowanie danych (AES128) gwarantuje bezpieczeństwo danych rozliczeniowych.

Dostęp do urządzenia zapewnia bezprzewodowy moduł Bluetooth 3.0 oraz port optyczny  OPTO-GAZ. Konfiguracja możliwa jest za pomocą dedykowanej aplikacji mCCTool na urządzenia mobilne (Android) lub CCTool na komputery PC (Windows).

Montaż do gazomierzy miechowych odbywa się za pomocą dedykowanych adapterów:

         Metrix (UG/GL)        Intergaz/Elster (BK)   Elektrometal (EM)    Itron (RF1)

Karta katalogowa 2019.08.23

CRS-04 Model 2D – DWG

CRS-04 Model 2D – DXF

CRS-04 Model 3D – STP

 

Wsparcie handlowe:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne:
Konrad Fiks
kfiks@common.pl
☎ +48 42 253 66 86
☎ +48 603 650 147
Michał Ściebiura
msciebiura@common.pl
☎ +48 42 253 66 83
☎ +48 605 322 050