Transmiter danych CTS-04

Uniwersalny transmiter CTS-04 jest bateryjnym urządzeniem telemetrycznym z wbudowanym modułem GSM , który posiada budowę przeciwwybuchową i może być montowany w strefie zagrożenia wybuchem.

Zadaniem transmitera jest dokonywanie autonomicznego, cyklicznego odczytu danych  z przeliczników objętości, rejestratorów ciśnienia, rejestratorów impulsów i innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-GAZ2.

KOMUNIKACJA

Transmiter danych posiada wiele możliwości komunikacji z urządzeniami/systemami nadrzędnymi:

FTP : transmisja na serwer FTP zapewniająca przesłanie danych w postaci uporządkowanych plików dla systemów nadrzędnych np. SCADA. Wykorzystując serwer FTP CTS-04  może przyjmować  przygotowaną wcześniej konfigurację dla urządzenia lub grupy urządzeń oraz aktualizować oprogramowanie wewnętrzne. Zalecany przy współpracy z dużą siecią urządzeń.

SMTP: transmisja danych na serwer SMTP zapewniająca przesłanie danych w postaci wiadomości e-mail wraz z załącznikiem. Do współpracy nie wymaga wdrażania żadnego dodatkowego  oprogramowania na serwer SMTP.

TCP-UDP: transmisja danych w trybie GPRS zapewnia:

  • wysyłanie danych do systemem odczytu “SCADA” na wskazany IP
  • transmisje w trybie serwera TCP  “zapytanie – odpowiedź” (klasyczny modem GPRS)
  • przesłanie konfiguracji ,modyfikacji harmonogramu, wymiana oprogramowania

OPTO-GAZ, Serwer TCP “tryb, konfiguracji, uruchamiania, serwisowy” – zapewnia lokalną lub zdalną komunikację komputera PC z dedykowanym oprogramowaniem serwisowym, z urządzeniem CTS-04. W trybie tym możemy dokonać modyfikacji harmonogramu urządzenia, oraz wymienić oprogramowanie.

 

Model 2D – DWG
Model 3D – STEP

Karta katalogowa

Instrukcja obsługi i DTR wer. 006U

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Konrad Fiks
kfiks@common.pl
☎ +48 42 253 66 86
Michał Ściebiura
msciebiura@common.pl
☎ +48 42 253 66 86