RPLD.01.02.02-10-0075/19

Projekt: „Opracowanie innowacyjnego typoszeregu gazomierzy turbinowych”, RPLD.01.02.02-10-0075/19

Wartość projektu: 11 519 079,88 zł

Wartość dofinansowania: 7 601 593,32 zł

Celem projektu jest opracowanie typoszeregu gazomierzy turbinowych, wykorzystywanych do pomiaru objętości przepływającego gazu z opcjonalnym udziałem wodoru w mieszaninie. Typoszereg składać się będzie z urządzeń o średnicach DN80, DN100 i DN150, wyposażonych w licznik elektroniczny oraz, opcjonalnie, zintegrowany przelicznik objętości gazu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.