Dla akcjonariuszy

COMMON SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
Adres www: https://www.common.pl
E-mail: common@common.pl
NIP: 729-011-03-20
REGON: 008067570
KRS: 0000216818 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS
Kapitał zakładowy 500.000,00 zł w całości opłacony