POIR.01.01.01-00-0337/16

Projekt: „Opracowanie typoszeregu innowacyjnych przepływomierzy do pomiaru przepływu gazu z wirnikiem akcyjnym o unikalnych właściwościach metrologicznych i eksploatacyjnych”, POIR.01.01.01-00-0337/16

Wartość projektu: 3 793 783,04 zł

Wartość dofinansowania: 2 234 612,19 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania rodziny innowacyjnych przepływomierzy do gazu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.