Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04

Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04 jest urządzeniem przeznaczonym do cyfrowej transmisji danych, przekazywania sygnałów dwustanowych z czujników oraz zapewnienia zasilania dla urządzeń znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem.

Strony iskrobezpieczna i nieiskrobezpieczna konwertera CZAK-04 są od siebie galwanicznie izolowane. Dzięki temu uziemianie urządzenia nie jest konieczne.

Obwody iskrobezpieczne konwertera mogą być wprowadzane do strefy 0, 1 lub 2 i współpracować z innymi urządzeniami iskrobezpiecznymi, m.in. z przelicznikiem CMK-03, rejestratorem CRP-03, rejestratorami impulsów produkcji COMMON S.A. oraz innymi urządzeniami, których parametry iskrobezpieczeństwa są zgodne z parametrami obwodów CZAK-04.

Konwerter przeznaczony jest do montażu na typowej szynie DIN (TS-35). Konwerter posiada jeden kanał transmisyjny RS-232 / RS-485. Może być zasilany z dowolnego zasilacza o napięciu wyjściowym 9.5-30V DC. Dostępnych jest kilka wersji wykonania, różniących się parametrami iskrobezpieczeństwa oraz budową.Urządzenie przeznaczone jest do instalacji poza strefą zagrożenia wybuchem. Obwody iskrobezpieczne RS-GAZ2 (zasilanie V+,  , RS-485 A, B) oraz dwa wejścia dwustanowe IN1 i IN2 (STYKOWE / NAMUR) mogą być wprowadzane do strefy 0, 1 i 2. Wejścia NAMUR są wejściami aktywnymi zapewniającymi zasilanie 8.2V dla czujników.

CZAK-04 posiada dwa wyjścia dwustanowe (typu Open Collector), pracujące z szybkością do 5kHz.

Rozłączalne listwy zaciskowe ułatwiają montaż urządzenia i podłączanie przewodów. Obudowa stanowi ochronę dla układów elektronicznych na poziomie IP20.

Panel przedni z kontrolkami LED umożliwia szybkie uruchomienie i łatwą diagnostykę urządzenia.

 • galwaniczna izolacja obwodów iskro- i nieiskrobezpiecznych gwarantująca wysoką ochronę obwodów telemetrii
 • wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC poziom przemysłowy) zapewniająca stabilną pracę w obecności silnych zakłóceń (np. układy kogeneracji, falowniki)
 • uniwersalność zastosowań (współpraca z wieloma typami urządzeń),
 • prosty montaż na szynie DIN (TS-35)
 • możliwość współpracy z dowolnym zasilaczem  9,5-30V DC
 • czytelny panel przedni z kontrolkami LED (transmisja, zasilanie, zabezpieczenia, sygnalizacje) ułatwiająca diagnostykę urządzenia podczas pracy
 • łatwe podłączanie przewodów za pomocą  rozłączalnych  zacisków wielowtykowych
 • czytelność oznaczeń portów i zacisków
 • uniwersalność portów:
  • po stronie nie-Ex jednoczesny dostęp do RS485 i RS232,
  • po stronie Ex wejścia dwustanowe w standardzie NAMUR i stykowym
 • łatwa możliwość negacji wyjść OC za pomocą przełącznika na penelu
 • dwa wyjścia zasilania dla obwodów Ex – V+ (5,5V) i +8V dla Namur (8,2V)
 • funkcja uśpienia wejściem DCD np. z modemu GSM
 • niski pobór własny prądu (bez obciążenia):
 • uśpienie: <3mA
 • aktywny: ok. 30mA
 • duża wydajność prądowa wyjść zasilania Ex (możliwość podłączenia kilku urządzeń)
 • możliwe stosowanie długich kabli
 • prędkość transmisji danych 300…115200 b/s
 • szeroki zakres temperatury pracy -30°C do +60°C*
Oznaczenia i certyfikaty
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej II (1)G [Ex ia] IIB – wykonanie U

II (1)G [Ex ia] IIA – wykonanie P

Oznaczenia i numer certyfikatu 1453 KDB 07 ATEX 0003X
Zgodność z normami PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03

(EN 60079-0:2012+A11:2013)

PN-EN 60079-11:2012

(EN 60079-11:2012)

Obudowa
Rodzaj, materiał Jednokomorowa, poliamid
Stopień ochrony IP20
Wymiary 114.5 x 110 x 23
Masa urządzenia 0,2 kg
Warunki użytkowania
Temperatura otoczenia -30°C do +60°C
Wilgotność względna Max 95% w temp 60°C, bez kondensacji pary wodnej
Zasilanie
Zasilanie konwertera Zasilanie napięciem stałym 9.5¸30V

Minimalna wydajność prądowa zasilacza 750mA (UIN, )

Zasilanie NAMUR Wyjście napięcia zasilania 8,2 ±5% (+8V, GND),

wydajność prądowa 50mA

Zasilanie RS-GAZ2 Wyjście napięcia zasilania 5,5V ±5% (+V, GND)

Wydajność prądowa:

 • wykonanie U: 95mA
 • wykonanie P: 140mA
Wejścia i wyjścia
Wejścia dwustanowe INx: Wejścia typu NAMUR (+8V, IN1-) (+8V, IN2-) lub styk bez potencjałowy (IN1+, GND) (IN2+, GND)
Wyjścia typu OCx Wyjścia typu : OC (OUT1, ) (OUT2, )
Transmisja RS-GAZ2 (RS-485) od 300 do 115200b/s
Interfejs użytkownika
Diody sygnalizacyjne LED 9 diod, każda z przypisaną funkcją
Dwa przełączniki OUT negacja stanu wyjść OUT1, OUT2

 

CZAK-04(1)/ U(2) / T(3) / S(4)

 

1 – Typ urządzenia oraz wersja

2 – Wykonanie torów zasilania „V+” (5V5) oraz „+8V” (8V2):

Parametry Ex dla urządzeń firmy Common U
Urządzenia innych firm o wyższych parametrach EX P

3 – Wykonanie kanału transmisyjnych

Wykonanie z torem transmisji RS-GAZ2 T
Brak toru transmisji RS-GAZ2

4 – Wykonanie kanałów sygnalizacji

Wykonanie z dwukanałowym torem sygnalizacji S
Brak torów sygnalizacji

CZAK-04 KK 2017.05.19

CZAK-04_003U_PL

Model 2D – DWG

Model 3D – STEP