Gazomierze zwężkowe CGZW

Gazomierze zwężkowe CGZW są przeznaczone do pomiaru objętości płynącego przez nie gazu i stosuje się je w układach:

• rozliczeniowego pomiaru objętości przepływającego gazu
• opomiarowania linii przesyłowych i dystrybucji gazów technologicznych
• realizujących pomiary kontrolne przepływu gazu.

Zasada działania opiera się na proporcjonalności spadku ciśnienia wywołanego przez kryzę pomiarową do kwadratu prędkości przepływającego gazu i jego gęstości.
Gazomierze zwężkowe typu CGZW posiadają jednokomorową obudowę na wymienną kryzę z kołnierzowym odbiorem ciśnienia. Konstrukcja obudowy umożliwia łatwy i szybki dostęp do kryzy (oględziny i ewentualna wymiana) bez konieczności demontażu obudowy z rurociągu oraz jej rozkręcania. Gazomierze zwężkowe typu CGZW posiadają możliwość bieżącej kontroli przecieków wokół kryzy.

Kategorie: ,

Gazomierz zwężkowy CGZW-02 złożony jest z trzech podstawowych elementów:

• odcinka dopływowego,
• obudowy jednokomorowej w wykonaniu S-S, K-S, S-K, K-K z wymienną kryzą,
• odcinka odpływowego z dwiema tulejami termometrycznymi.

Obudowa jednokomorowa posiada dwa otwory impulsowe ¼ lub ½ NPT do pomiaru ciśnienia statycznego oraz różnicy ciśnień, oraz jeden otwór wyczystkowy.

CGZ-01 Deklar Zgodn CE 2008-08

CGZ-01_IT_04

CGZW_IT_07

CGZW-02 Deklar Zgodn CE 2008-08

CGZW-03 Deklar Zgodn CE 2010-02-10

CGZW-03_IT_09

CGZW-ulotka

kk_CGZW_PL_02_08_09

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Ryszard Wasylkowski
rwasylkowski@common.pl
☎ +48 42 253 66 78