POIR.01.01.01-00-0715/16

Projekt: „Opracowanie typoszeregu niskopulsacyjnych, dwukierunkowych gazomierzy rotorowych z elektronicznym liczydłem oraz ze zintegrowanym przelicznikiem objętości, o unikalnych właściwościach metrologicznych i eksploatacyjnych”, POIR.01.01.01-00-0715/16

Wartość projektu: 5 164 327,46 zł

Wartość dofinansowania: 2 804 403,87 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania rodziny innowacyjnych gazomierzy rotorowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.