POIR.02.03.04-10-0004/18

Projekt: „Uzyskanie ochrony patentowej dla przepływomierza turbinowego akcyjnego”, POIR.02.03.04-10-0004/18

Wartość projektu: 205 810,00 zł

Wartość dofinansowania: 87 150,00 zł

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku będącego rezultatem prac B+R zrealizowanych przez pracowników Common S.A. – przepływomierza turbinowego akcyjnego, w którym wyeliminowano siłę osiową pochodzącą od różnicy ciśnień na wirniku, zmniejszono wartości siły osiowej pochodzącej od naprężeń stycznych i siły pochodzącej od zmian kierunku pola prędkości na wirniku. Planowanym efektem projektu jest zapewnienie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku na terytorium Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Turcji, Czech, Słowacji, Węgier i Chin.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój logo Rzeczpospolita Polska - flaga Unia Europejska - EFRR - logo