Rejestratory

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

 • Rejestrator impulsów CRS-03

  Rejestrator impulsów CRS-03 jest przeznaczony do współpracy z gazomierzami miechowymi, rotorowymi oraz turbinowymi wyposażonymi w kontaktronowy nadajnik  impulsów niskiej częstotliwości (LF). Jego podstawowym zadaniem jest rejestracja zmierzonej objętości gazu w warunkach pomiaru oraz wyznaczenie i rejestracja maksymalnego przyrostu godzinowego poboru gazu (tzw. szczytu godzinowego) w okresie rozliczeniowym wraz z datą jego wystąpienia.

  Wbudowany wyświetlacz, aktywny przez cały czas, umożliwia natychmiastowy dostęp do najważniejszych dla użytkownika informacji, co gwarantuje stosowną i bezkonfliktową współpracę dostawcy i odbiorcy gazu.

   Dane z rejestratora mogą być przekazywane w postaci wiadomości tekstowych SMS (z wbudowanego modułu GSM), jak również poprzez łącze OPTO-GAZ, które dodatkowo daje możliwość lokalnej konfiguracji urządzenia.
 • Rejestrator Impulsów CRS-04

  CRS-04 jest urządzeniem bateryjnym umożliwiającym zliczanie i rejestrację ilości przepływającego gazu z podłączonego gazomierza. Zużycie gazu obliczane jest w jednostkach objętości (m3) i energii (kWh). Urządzenie wyznacza oraz rejestruje szczyty godzinowe.

 • Rejestrator Parametrów Gazu CRP-03

  Rejestrator parametrów gazu CRP-03 ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba bieżącego rejestrowania wartości ciśnienie i temperatury gazu. Ze względu na swoje cechy doskonale zastępuje również mechaniczne rejestratory taśmowo-pisakowe. Dodatkowo posiada funkcję rejestracji objętości gazu w warunkach pomiaru Vm (rzeczywistych).

  Rejestrator parametrów gazu CRP-03 może posiadać od jednego do czterech torów pomiarowych ciśnienia oraz jeden tor pomiaru temperatury. Przetworniki ciśnienia mogą być zabudowane wewnątrz lub zewnętrzne podłączane kablowo do dedykowanego portu.