POIR.03.02.01-10-0014/18

Projekt: „Wprowadzenie na rynek nowego typoszeregu niskopulsacyjnych, dwukierunkowych gazomierzy rotorowych, o unikalnych właściwościach metrologicznych i eksploatacyjnych”, POIR.03.02.01-10-0014/18

Wartość projektu: 15 573 030,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 697 450,00 zł

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego typoszeregu małych gazomierzy rotorowych, który składać się będzie z urządzeń o średnicach DN25, DN32, DN40 i DN50. W ramach projektu stworzona zostanie baza technologiczna pozwalająca na wdrożenie nowych rozwiązań i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych gazomierzy.

Planowanym efektem projektu są urządzenia zawierające nowe rozwiązania w obszarze konstrukcji i elektroniki, o następujących korzyściach w zakresie właściwości metrologicznych i eksploatacyjnych: ograniczenie pulsacji ciśnienia generowanych pracą gazomierza, ograniczenie natężenia dźwięku generowanego pracą gazomierza, dwukierunkowy pomiar gazu oraz wydłużenie czasu, w którym zachowane zostaną stabilność charakterystyki pracy urządzenia, jego trwałość mechaniczna, żywotność liczydła elektronicznego i mechanicznego oraz właściwości metrologiczne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój logo Rzeczpospolita Polska - flaga Unia Europejska - EFRR - logo