Rejestrator impulsów CRS-03

Rejestrator impulsów CRS-03 jest przeznaczony do współpracy z gazomierzami miechowymi, rotorowymi oraz turbinowymi wyposażonymi w kontaktronowy nadajnik  impulsów niskiej częstotliwości (LF). Jego podstawowym zadaniem jest rejestracja zmierzonej objętości gazu w warunkach pomiaru oraz wyznaczenie i rejestracja maksymalnego przyrostu godzinowego poboru gazu (tzw. szczytu godzinowego) w okresie rozliczeniowym wraz z datą jego wystąpienia.

Wbudowany wyświetlacz, aktywny przez cały czas, umożliwia natychmiastowy dostęp do najważniejszych dla użytkownika informacji, co gwarantuje stosowną i bezkonfliktową współpracę dostawcy i odbiorcy gazu.

 Dane z rejestratora mogą być przekazywane w postaci wiadomości tekstowych SMS (z wbudowanego modułu GSM), jak również poprzez łącze OPTO-GAZ, które dodatkowo daje możliwość lokalnej konfiguracji urządzenia.

Zalety:

• Łatwa, elastyczna komunikacja użytkownik – rejestrator zapewniona przez wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD kontrastowy w całym zakresie temperatur otoczenia,
• Możliwość bezpośredniego odczytu i konfiguracji poprzez łącze OPTO-GAZ,
• Oprogramowanie bazowe umożliwiające automatyzację odczytów jak i dopasowanie raportów do zadanych wymagań,

Dwa wejścia:

• impulsowe, niskiej częstotliwości (LF) powiązane z licznikiem Vm (V1) (f<10Hz),
• dwustanowe (LFb), zmiana stanu wejścia może powodować natychmiastowe wysyłanie alarmu przez SMS. Używane do współpracy ze stykiem kontrolnym gazomierza, sygnalizacji uszkodzenia kabla impulsowego, wykrycia ewentualnej manipulacji,

  • minimum 5 lat pracy bez wymiany baterii dla standardowych warunków pracy,
    dane rejestrowane (co 1 godzinę) zapamiętywane przez okres co najmniej 280 dni,
    nastawialny okres raportowania jak i czas jego wysyłania, możliwość przesyłania szczegółowych danych na „żądanie”.

Komunikacja:

Poprzez komunikaty SMS – wbudowany moduł GSM (900/1800) umożliwia dialog za pomocą komunikatów SMS pomiędzy serwerem a rejestratorem oraz konfigurację rejestratora. Dostępne są następujące informacje: stan licznika Vm (V1), przyrost za okres raportowania, szczyt godzinowy za okres raportowania, data i czas wystąpienia szczytu, data i czas wysłania raportu, stan baterii, średnia temperatura za okres raportowania, aktualny poziom sygnału GSM, przyrost objętości ponad moc znamionową, godzinowe przyrosty objętości. ”Na żądanie” przesyłane są szczegółowe dane godzinowe, poprzez łącze OPTO-GAZ, które umożliwia lokalny odczyt zgromadzonych danych oraz konfigurację urządzenia.

Serwer odbiorczy, pracujący w sposób ciągły, składa się z:

Modemu GSM lub bezpośredniego łącza internetowego do wirtualnej skrzynki SMS w systemie operatora, komputera z oprogramowaniem zapewniającym odczyt i gromadzenie danych oraz konfigurację rejestratora. Oprogramowanie takie dostarczane przez COMMON S.A. umożliwia: konfigurację rejestratora, automatyczną obsługę współpracujących rejestratorów (np. wysyłanie zleceń do wszystkich lub wybranej grupy urządzeń), sporządzanie raportów ustawianych przez użytkownika w wymaganym okresie czasowym.

Zasilanie: wbudowana bateria litowa zapewniająca minimum 5 lat pracy rejestratora w standardowych warunkach pracy
Wyjścia (opcja): OUT – impulsowe wyjście sygnalizacji o przekroczeniu mocy zamówionej (konfigurowane przez OPTO-GAZ) oraz dioda LED informująca o stanie wyjścia (o stanie przekroczenia)

OUT-LF (OUT-LF2) – impulsowe wyjście odwzorowujące sygnał z wejścia LF (np. do dalszych elementów automatyki)

Pamięć danych rejestrowanych: dane o alarmach/zdarzeniach: 256 zdarzeń

dane rejestrowane: minimum 9 miesięcy (rejestracja co 1 godzinę)

dane dobowe: 128 dni

dane miesięczne: 32 miesiące

Protokoły transmisji: GAZ-MODEM 1

GAZ-SERWIS

SMS własny format przesyłanych informacji

Wersje urządzenia: CRS-03 – wersja standardowa,

CRS-03 G – zewnętrzne gniazdo antenowe,

CRS-03 2 – wyjścia OUT-LF i OUT-LF2,

CRS-03 3 – wyjścia OUT-LF i OUT,

CRS-03 G2 – zewnętrzne gniazdo antenowe i wyjścia OUT-LF, OUT-LF2,

Model 3D – STEP

Model 2D – DWG

Instrukcja obsługi i DTR wer. 008U

Karta katalogowa

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Konrad Fiks
kfiks@common.pl
☎ +48 42 253 66 86
Marcin Zajdel
mzajdel@common.pl
☎ +48 42 253 66 63