Mocowanie CMK

CMK-03 jest przystosowany do bezpośredniego montażu na powierzchni płaskiej lub innej przystosowanej konstrukcji bądź zestawu montażowego. Służą do tego cztery otwory w narożnikach podstawy obudowy dostępne po otwarciu pokrywy. Otwory przystosowane do śrub w rozmiarze M5
i długości odpowiedniej dla danego podłoża.

Przelicznik może być wyposażony w dodatkowe akcesoria montażowe, czy też zestawy montażowe zamawiane oddzielne.

Dostępne są zestawy i akcesoria służące do montażu w zależności od różnych typów i średnic rurociągów.

Kategoria:

Rysunki przedstawiają rodzaje i sposoby montażu przelicznika z użyciem dostępnych elementów.

Montaż mechaniczny przelicznika objętości CMK-03 dotyczy również rejestratora parametrów CRP-03. Obudowy, sposób montażu i zestawy montażowe tych urządzeń są identyczne.

Przykład zamontowanego przelicznika CMK-03 na rurociągu w układzie poziomym z gazomierzem rotorowym CGR-01.

Przykład zamontowanego przelicznika CMK-03 na rurociągu w układzie poziomym z gazomierzem rotorowym CGR-01.

Przykład zamontowanego przelicznika CMK-03 na rurociągu w układzie poziomym z gazomierzem turbinowym CGT-02.

Przykład zamontowanego przelicznika CMK-03 na rurociągu w układzie poziomym z gazomierzem turbinowym CGT-02.