CMB-03

Program do konfiguracji Modułu Telemetrycznego CMB-03x/Zx

 

Nazwa: ConfigMB-03
Wersja: 0.12.11.01
Data aktualizacji: 8 listopada 2012
Link: pobierz
Instrukcja: pobierz
Do uruchomienia programu należy przystąpić po uprzednim zainstalowaniu pakietu redystrybucyjnego Microsoft .NET Framework v. 2.0 lub nowszych wersji.
Dla komputerów o architekturze 32-bitowej należy pobrać wersję 2.0 (x86)
Dla komputerów o architekturze 64-bitowej należy pobrać wersję 2.0 (x64) – j.angielska, brak j.polskiego

Programy Serwisowe

serwis

Program WService ma nadany numer licencyjny.

W celu uzyskania nowej wersji programu prosimy o przesłanie zamówienia zawierającego nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej.

W przypadku prośby o nową wersję programu prosimy podać numer licencji. Kontakt email: dr inż. Jan Jaworski


CRP-03 Aktualizacje

Plik aktualizacji oprogramowania wewnętrznego firmware do Rejestratorów ciśnień CRP-03.

Wersja oprogramowania v. 3.2.25_3.8.27 –  opis zmian

Dla wersji pełnej (CRP-03 – z pomiarem temperatury)

CRP-03_3.2.26_3.8.27__PL.bin

Dla wersji uproszczonej (CRP-03a – bez pomiaru temperatury)

CRP-03a_3.2.26_3.8.27__PL.bin”

W celu aktualizacji oprogramowania w urządzeniach należy:
– pobrać pliki na komputer,
– uruchomić aplikację CCTool,
– połączyć się z urządzeniem do aktualizacji (zalecane połączenie lokalne),
– na zakładce „Firmware” wskazać plik i wcisnąć „Aktualizuj”,
– transmisja lokalna może potrwać kilka minut, zdalna przez modemy telemetryczne około kilkadziesiąt minut,
– po poprawnej transmisji urządzenie samoczynnie zaktualizuje wewnętrzne oprogramowanie,
– w przypadku przerwania, niepowodzenia transmisji urządzenie powróci do pracy na starym oprogramowaniu,
– możliwe jest ponowienie aktualizacji,
– istnieje blokada uniemożliwiająca pomyłkowe wgranie wersji pełnej do uproszczonej i odwrotnie.
Rozróżnienie wersji uproszczonej:
– brak dołączonego termometru PT1000 do urządzenia,
– w tabliczce elektronicznej w protokole GazModem typ urządzenia : CRP-03a,
– w kodzie wyrobu na piątej pozycji zamiast wymiarów termometru widnieje znak „-”.
 

Firmware CRS-03

Program „Firmware Upgrade for CRS-03 v.5” służy do zmiany oprogramowania w rejestratorach impulsów CRS-03 produkcji COMMON S.A.

pobierz
Firmware Upgrade for CRS-03
Program aktualizujący wersję oprogramowania:
dla CRS-03A do wersji: v.2012/09/17_15
dla CRS-03B do wersji: v.2012/09/18_13
Wersje oznaczone v.2014.02.14_13
zawierają jedynie zmianę w konfiguracji domyślnej
doby gazowniczej na 6:00.
Nie jest wymagana aktualizacja.
Uwaga! Wersje specjalne.
Raporty śróddzienne i brak opóźnienia po godzinie 6:00.
CRS-03(B): v.2016.04.33_10
CRS-03(A): v.2016.09.01_00Oferty – Dział Serwisu.
 
Ostatnia aktualizacja:

24-09-2013

pobierz
Instrukcja
Instrukcja postępowania podczas aktualizacji oprogramowania
oraz opis zmian w programie
Ostatnia aktualizacja:
02-10-2012
pobierz
Instrukcja obsługi i DTR
Ostatnia aktualizacja:

02.2019

Przed aktualizacją oprogramowania należy upewnić się, że wgrana zostanie nowsza wersja. Zmiana programu na ogół nie powoduje utraty danych zgromadzonych w bazie, nie mniej jednak przed przystąpieniem do aktualizacji należy odczytać i zachować wszystkie zgromadzone dane.

Program „Firmware Upgrade for CRS-03” napisany jest w technologii .Net, w związku z czym do jego uruchomienia potrzebne są dodatkowe komponenty, które przy pierwszej instalacji pobierane są automatycznie z internetu. Potrzebny plik „dotnetfx.exe” można samodzielnie pobrać i uruchomić bądź ze strony Microsoft’u lub z serwera COMMON’u. Ze względu na rozmiar pliku pobieranie może potrwać kilka minut, w zależności od szybkości łącza. Przy każdej kolejnej aktualizacji programu „Firmware Upgrade for CRS-03” nie ma potrzeby instalowania pakietu redystrybucyjnego Microsoft .NET Framework.

Program „Firmware Upgrade for CRS-03” nie wymaga instalowania na komputerze. Wystarczy rozpakować pobrane archiwum zip i uruchomić właściwy plik. Szczegóły w Instrukcji dostępnej wyżej do pobrania. .
Kontakt e_mail: Marcin Zajdel

COGUSB-02

Sterowniki do interfejsu optycznego COGUSB-02

Dla systemów MS Windows 98,XP,VISTA,7,8 32/64bit
pobierz
Wersja
20.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 06 czerwiec 2013

COGUSB-03

Sterowniki do interfejsu optycznego COGUSB-03

Dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10 32/64bit
pobierz Wersja
2.12.26
2017-03-10
Ostatnia aktualizacja: 10 marzec 2017
Dla systemów MS Windows 98,XP,VISTA,7,8 32/64bit
pobierz
Wersja
20.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 06 czerwiec 2013
question_mark_30x30 Jak zainstalować sterowniki?