Urządzenia z interfejsem USB produkcji Common oparte są na układzie FTDI o numerze VendorID: 0403.

(A) Odinstalowanie wszystkich sterowników do urządzeń Common za pomocą CDMuninstallerGUI_v1.2.exe w jednym kroku.

 1. Odłącz wszystkie urządzenia z USB produkcji Common od komputera.
 2. Uruchom program „CDMuninstallerGUI_v1.2.exe
 3. W polu „Vendor ID” powinna być podana wartość „0403”
 4. Pole „Product ID” powinno być puste.
 5. Naciśnij „Add” i upewnij się, że dodana linijka wygląda następująco: „VID_0403PID_”
 6. Opcjonalnie zaznacz pole „Generate Uninstall log file” aby raport z deinstalacji został zapisany do pliku tekstowego.
 7. Naciśnij „Remove Devices” – sterowniki zostaną usunięte.
 8. Zamknij program.
UWAGA! JEŻELI W KOMPUTERZE BYŁY ZAINSTALOWANE INNE URZĄDZENIA OPARTE
NA UKŁADZIE FTDI Z NUMEREM VID 0403 TO RÓWNIEŻ ZOSTANĄ USUNIĘTE.

 

(B) Odinstalowanie wybranego sterownika za pomocą CDMuninstallerGUI_v1.2.exe

 1. Odłącz wszystkie urządzenia z USB produkcji Common od komputera.
 2. Uruchom program „CDMuninstallerGUI_v1.2.exe
 3. W polu „Vendor ID” powinna być podana wartość „0403”
 4. W polu „Product ID” wpisz odpowiednio, dla:
  • COGUSB-02    – „D328”
  • COGUSB-03    – „D329”
  • CMB-03          – „D32A”
  • Domino-FOH   – „D32C”
 5. Po wpisaniu wartości w pole „Product ID” wciśnij klawisz „Add”. Upewnij się, że dodana linijka wygląda np. następująco: „VID_0403PID PID_D32A”. Można dodać więcej niż jeden numer sterownika do jednoczesnego odinstalowania. Klawiszem „Remove” można usunąć zaznaczony wpis z listy. Klawiszem „Clear” można wyczyścić całą listę wprowadzonych numerów.
 6. Opcjonalnie zaznacz pole „Generate Uninstall log file” aby raport z deinstalacji został zapisany do pliku tekstowego.
 7. Naciśnij „Remove Devices” – wybrane sterowniki zostaną usunięte.
 8. Zamknij program.
Temat opracował: Radosław Podgórski