barcode

 

Po zeskanowaniu kodu czytnikiem kodów paskowych otrzymamy:

01 0 590 77152 0101 0 11 100830 21 32041

gdzie,

 • 01 – globalny numer jednostki handlowej (GTIN)
 • 0 – cyfra wskaźnikowa
 • 590 – kraj pochodzenia
 • 77152 – unikalny numer jednostki kodującej przyznanej firmie COMMON S.A. w systemie GS1
 • 0101 – numer indywidualny jednostki handlowej (towaru); w tym przypadku CRS-03
  • Specyfikacja CRSów
  • 0101 – CRS-03/SAA/PL/W – standardowy CRS
  • 0102 – CRS-03/GAA/PL/W – CRS wraz z anteną zewnętrzną
  • 0103 – CRS-03/S2A/PL/W – CRS z wyjściem LF
 • 0 – cyfra kontrolna
 • 11 – identyfikator mówiący, że po nim nastąpi data produkcji (DD)
 • 100830 – data produkcji wyrobu
 • 21 – identyfikator mówiący, że po nim nastąpi numer seryjny produktu
 • 32041 – numer seryjny produktu