Jak uzyskać dostęp do programów serwisowych?

1. Należy przygotować następujące informacje dotyczące użytkownika:

a) Imię i nazwisko osoby, na którą program ma być zarejestrowany
b) Nazwę firmy, dla której zostanie wystawiony kod autoryzacji programu

2. Należy skontaktować się z producentem oprogramowania i po podaniu powyższych danych zostanie wygenerowany kod autoryzacji

Jan Jaworski 42 253 66 80
jjaworski@common.pl

3. W mailu zwrotnym dostaną Państwo list zawierający link do programu, który będzie zarejestrowany na podane przez Państwa dane. Kod autoryzacji jest podany w nazwie.

Przykładowy link do programu,
gdzie xxx to numer programu
http://ftp.common.pl/software/download/gm_XXX.exe

W mailu dostaniecie Państwo również hasło potrzebne do rozpakowania archiwum.

4. Przed pierwszym uruchomieniem programu należy przewidzieć w którym folderze będą przechowywane dane (Pliki „MAC”) a którym plik Mac.Ini. Plik Mac.Ini może być inny dla każdego użytkownika komputera. Przy pierwszym uruchomieniu programu Wservice podajemy hasło „common” pisane małymi literami a pojawi się wówczas polecenie wprowadzenia nazwy i hasła użytkownika programu serwisowego. Hasło powinno mieć więcej niż cztery litery lub cyfry lub kombinację cyfr i liter.

5. Ponieważ program jest uwierzytelniony, to w wypadku niewłaściwego podania nazwy użytkownika i jego adresu w trakcie instalacji programu Windows, pojawi się okno z prośbą o podanie prawdziwych danych. Należy wówczas wpisać prawdziwą nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela komputera oraz pełny adres firmy lub właściciela komputera zawierający kod pocztowy nazwę miasta ulicę i numer posesji. W przeciwnym wypadku prośba o prawdziwe dane będzie się uporczywie pojawiała przy każdym uruchomieniu programu.

6. Jeśli twoja kopia systemu operacyjnego Windows nie jest poprawnie zarejestrowana to należy wprowadzić prawdziwe dane do rejestru systemowego. W tym celu należy porać plik, który po rozpakowaniu musi zostać poddany edycji dowolnym narzędziem. W miejsce:

Pełna nazwa firmy Wpisać nazwę firmy, na którą ma byc zarejestrowany produkt Microsoft Windows.
kod pocztowy Miasto Adres Podać pełen adres firmy zaczynając od kodu pocztowego, poprzez miasto, a kończąc na nazwie ulicy z numerem.
Przykład: COMMON S.A.
91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93

Po zakończeniu edycji należy plik zapisać i zamknąć go. Uruchom plik i po zapoznaniu się z komunikatem potwierdź operację. Okno komunikatu będzie podobne do poniższego (w zależności od wersji Windows).

wservice6

6. Po uruchomieniu programu pierwszą czynnością jest wskazanie pliku, w którym znajduje się baza danych użytkowników uprawnionych do uruchomienia programu. Należy wskazać plik users.cfg, który domyślnie znajduje się w katalogu c:\common

wservice1

7. Następnie program spyta się o hasło dostępowe do bazy danych. Standardowe hasło, które należy wprowadzić to common.

wservice2

8. Po zatwierdzeniu hasła otworzy sie okno, w którym należy wprowadzić listę użytkowników uprawnionych do korzystania z progrmu serwisowego. Standardowa lista zawiera dwóch użytkowników:

0 Administrator
12 Jan Jaworski

wservice3

9. Po uzupełnieniu listy należy się upewnić, że konta nowych użytkowników są aktywowne (opcja Aktywny powinna byc zaznaczona). Następnie należy zakończyć program i uruchomic go ponownie. Pojawi się jeszcze raz okno, w którym należy podać hasło. Tym razem podajemy hasło, które wcześniej ustaliliśmy.

10. Po procesie autoryzacji użytkownika wyświetli się okno, w którym należy ustalić parametry połączenia z urządzeniem. Prędkość transmisji ustalamy na 9600 bit/s, bez bitu parzystości. Jeśli nie znamy numeru seryjnego urządzenia można wprowadzić ‚?’. Ważnym parametrem jest podanie właściwego portu COM.

wservice4

11. Po połączeniu się z urządzeniem wyswietli się główne okno programu.

wservice5

WSKAZÓWKA: Po pierwszym uruchomieniu programu i ustawieniu przelicznika, w programie GM-Win pojawia się nowa opcja (wsześniej niedostępna) Opcje/Programowanie przelicznika, która powoduje uruchomienie programu WService.