Zagrożenia i konsekwencje wynikające ze zmiany godziny zakończenia doby gazowniczej z 22:00 na 6:00

Dawniej doba gazownicza rejestrowana była o godzinie 22:00 zgodnie z datą wystąpienia i oznaczało to koniec dnia. Co prawda przelicznik rejestruje pozostałe wielkości pomiarowe po godzinie 22 zgodnie z bieżącą datą, ale w bazie danych, dane zarejestrowane przez przelicznik w godzinach 22:01.. 23:59 zaliczane były do dnia następnego. W tych godzinach, od godziny zmiany doby gazowniczej do godziny zmiany daty pojawia się niespójność: dane są zarejestrowane w przeliczniku zgodnie z datą, natomiast zapisane są w bazie danych na dzień następny.

Zmiana doby gazowniczej na godzinę 6:00 ma podobny skutek: dane rejestrowane między zmianą doby a zmianą daty są zapisane w przeliczniku z bieżącą datą, a w bazie z następną. Czyli, od 6:01 do 23:59 dzisiaj mamy zapis za jutro i w zapisanych danych pojawia się dzień następny.

Doba rozliczeniowa kończy się o godzinie 6:00, data zapisu zaś jest zgodna z datą wystąpienia. Miesiąc nie kończy się ostatniego dnia miesiąca, tylko pierwszego dnia następnego miesiąca, o godzinie 6:00. Rok rozliczeniowy kończy się dnia 1 stycznia, o godzinie 6:00.

Przeliczniki podają zawsze prawdziwą datę i czas rejestracji na własnych wyświetlaczach i w transmisji danych. W programie Odczyt przelicznika jest dodatkowa opcja, uwzględniająca „poprzedni dzień”. Rejestracja danych dobowych z poprzednią datą pojawiła się u nas w wersjach eksportowych przeliczników, na życzenie Klientów. Wtedy nie było jeszcze nowych norm i wytycznych dotyczących rejestrowania danych, więc można było to zrobić w przeliczniku. Obecnie przyjęte zasady mówią, że wszystkie dane są rejestrowane zgodnie z czasem ich wystąpienia, zaś odpowiednia opcja w programie sprawia, że dane są interpretowane właściwie. Jedynie dane wyświetlane przez przeliczniki mogą być mylące dla nie zapoznanych z nowymi zasadami Klientów.

W opcjach programu Odczyt przelicznika jest funkcja Opcje / Rejestracja danych dobowych z poprzednią datą. Powinna być zaznaczona dla przeliczników z dobą gazowniczą ustawioną na 6:00. Przy odczycie nowej stacji ustawi się automatycznie, jeżeli godzina zakończenia doby gazowniczej jest mniejsza od 13:00.

obraz1

 

Zakładamy, że godzina zakończenia doby gazowniczej jest ustawiona na godzinę 6:00. A odczyt stacji wykonamy np. o godzinie 12:00. Mamy tu dwie możliwości:

  1. Znacznik „Zapis doby gazowniczej z poprzednią datą” NIE jest zaznaczony. W efekcie pojawi nam się plik z datą następnego dnia. W tym przypadku program sądzi, że dzisiejszy dzień skończył się o godzinie 6:00, a następne dane dotyczą dnia następnego.
  2. Znacznik „Zapis doby gazowniczej z poprzednią datą” JEST zaznaczony. W efekcie pojawi nam się plik z datą dzisiejszego dnia obejmujący zapisy od 6:00 do 12:00 . Zapisy  z godzin porannych (0:00-6:00) pojawią się we wczorajszym pliku. W tym przypadku program sądzi, że wczorajszy dzień skończył się dzisiaj o 6:00, a dzisiejszy skończy się o godzinie 6:00 jutro.

 

Według wytycznych, zmiana godziny zakończenia doby gazowniczej z 22:00 na 6:00 ma nastąpić z dniem 1 lipca 2012. Ostatni zapis doby gazowniczej z godziną 22:00 ma nastąpić 29 czerwca zaś następny, pierwszy o 6:00 dnia 1 lipca. Zatem zmiany parametru należy dokonać dnia 30 czerwca w godzinach 6:01…21:59 we wszystkich przelicznikach w kraju: mamy na to 16 godzin. Pierwszy zapis doby gazowniczej o nowej godzinie zakończenia doby wykonany zostanie 1 lipca o 6:00 i będzie obejmował czas od 29 czerwca od 22:01, czyli 32 godziny. Ponieważ zapisy w bazie danych przewidują zawsze zapis na 24 godziny na dane rejestrowane to dane z okresu od 29 czerwca 22:01 do 30 lipca 6:01 nie zostaną zapisane. Tego dnia pojawi się niezgodność dobowego przyrostu liczników Vm i Vb z zapisami w danych rejestrowanych. Następne dni będą już zapisywane poprawnie. Sugerujemy, aby po odczycie danych wykonanym przed zmianą godziny zakończenia doby gazowniczej zarchiwizować przeczytane dane i rozpocząć odczyt po zmianie na nowej (pustej) bazie danych. Czytając protokołem Gaz Modem II można odczytać „wstecz” dane z nową dobą gazowniczą, ponieważ osobno rejestrowane są bezwzględne wartości liczników i można uznać każdą godzinę za zakończenie doby gazowniczej.

 

Uwaga!

Przy wykonywaniu raportów za pomocą programu Przegląd danych na pojawiające się pytanie „Czy poprawić licznik?” odpowiadamy „Zawsze nie”. Błąd licznika jest związany z brakiem 8 godzin w zapisach rejestrowanych.

 

Temat opracował: Jan Jaworski