1. Pobierz archiwum zip zawierające sterowniki przeznaczone dla systemów Windows 98, ME, XP, Vista oraz 7.
 2. Należy rozpakować archiwum do wybranej przez siebie lokalizacji. Archiwum nie wymaga dodatkowych narzędzi potrzebnych do rozpakowania (w Windows XP i wyższym) jednak w przypadku problemów można skorzystać z zewnętrznych programów , np. WinRAR, WinZip lub 7zip (program bezpłatny).

 

Windows XP

  1. Podłączamy interfejs optyczny do portu USB. Po chwili pojawi się poniższe okno.

 

01.OPTOconv

  1. Wybieramy opcję ‘Nie, nie tym razem’ i klikamy Dalej

 

02.OPTOconv

  1. Należy określić ścieżkę do pobranych sterowników dla nowo wykrytego konwertera USB – OPTO-GAZ. W tym celu wybieramy opcję ‘Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)’.
  2. Odznaczamy opcję dotyczącą nośników wymiennych i zaznaczamy ‘Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu:’. Wciskamy Przeglądaj i we wcześniej wypakowanym katalogu COGUSB-03 – Driver 25 02 09 (data aktualizacji może ulec zmianie) wskazujemy katalog XP.

 

03.OPTOconv

Wciskamy ‘Dalej’. W zależności od ustawień opcji wykrywania sterowników niepodpisanych cyfrowo może pojawić się monit. W przypadku gdy w Opcjach Podpisywania Sterowników ustawiona jest opcja ‘Ostrzegaj’ wówczas system wyświetli informację ostrzegającą przed próbą zainstalowania sterownika nie zawierającego podpisu cyfrowego.

 

04.OPTOconv

Aby wyłączyć opcję monitowania podczas instalacji sterowników niepodpisanych cyfrowo należy wejść kolejno we: Właściwości systemu -> Zakładka: Sprzęt -> Podpisywanie sterowników i zaznaczyć opcję ‘Ignoruj’.

04b.podpis 04a.podpis
  1. Po wciśnięciu ‘Mimo to kontynuuj’ instalator rozpocznie kopiowanie plików.

 

05.OPTOconv

  1. W przypadku gdy pojawi się monit dotyczący wersji językowej biblioteki FTLang.dll sugeruje się pozostawić plik źródłowy nie zastępując go docelowym w nieokreślonym języku.

 

06.OPTOconv

  1. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zakończenia instalacji.

 

07.OPTOconv

  1. Po zainstalowaniu sterownika konwertera USB <-> OPTO-GAZ komputer wykryje drugie urządzenie – port OPTO-GAZ – widziany w systemie jako wirtualny port COM. Postępujemy analogicznie jak w pierwszej części instalacji (punkty 3-9)

 

08.OPTOport

09.OPTOport

10.OPTOport

11.OPTOport

12.OPTOport

13.OPTOport

14.OPTOport

 

Niekiedy Windows może wymagać ponownego uruchomienia. Należy go wówczas uruchomić niezwłocznie (nie odkładać ponownego uruchomienia na później).

 1. Po zakończeniu instalacji Windows może poprosić o ponowne uruchomienie komputera. Następnie należy upewnić się, czy oba urządzenia zostały poprawnie zainstalowane i są widoczne w menedżerze urządzeń. W tym celu uruchamiamy Menedżera urządzeń (można wywołać polecenie devmgmt.msc) i w sekcji Kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej powinien znaleźć się USB <-> OPTO-GAZ Converter. Drugim urządzeniem, które powinno być widoczne w menedżerze urządzeń, w sekcji Porty COM i LPT jest OPTO-GAZ Port (COM5) gdzie 5 to numer portu COM aktualnie przypisany do urządzenia.

 

15.MenUrz

 

 

16.MenUrz

UWAGA!

Po wyjęciu wtyczki z portu USB urządzenie OPTO-GAZ (COMx), gdzie x to numer portu COM, zniknie z sekcji Porty (COM i LPT). Chociaż port nie jest używany to jego numer jest zarezerwowany dla urządzenia. Przy każdorazowym podłączeniu interfejsu do któregokolwiek gniazda USB w komputerze zostanie przypisany ten sam numer portu COM, nie wymagając przy tym ponownej instalacji sterownika oraz rezerwowania dodatkowych zasobów.

 

Windows 7

  1. Po podłączeniu interfejsu optycznego do portu USB w obszarze powiadomień pojawi się informacja dotycząca próby zainstalowania sterownika (ze strony firmy Microsoft).

 

cogusbWin7-1

 

  1. Operacja kończy się niepowodzeniem, gdyż baza danych, do której sięga system nie zawiera informacji o urządzeniu.

 

cogusbWin7-2

 

  1. W celu poprawnego zainstalowania sterownika do interfejsu optycznego COGUSB-03 należy uruchomić menedżer urządzeń. Służy do tego polecenie devmgmt.msc (dla zwolenników przedkładających użyteczność myszki nad klawiaturę proponuję uruchomić menedżera poprzez kliknięcie ikony Komputer prawym przyciskiem myszy (PPM) i uruchomienie kolejno opcji Zarządzaj/Narzędzia systemowe/Menedżer urządzeń lub Właściwości/Menedżer urządzeń).

 

cogusbWin7-3

 

UWAGA!

Aby uruchomić menedżera urządzeń należy mieć uprawnienia minimum administratora lokalnego.

  1. Wśród Innych urządzeń znajduje się urządzenie o nazwie COGUSB-03: USB <-> OPTO-GAZ, które należy kliknąć PPM i wybrać opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika. System w tym kroku zainstaluje konwerter USB <-> OPTO GAZ.

 

cogusbWin7-4

 

  1. Przechodząc poprzez proces instalacji należy wybrać opcję ‘Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika’, a następnie podać ścieżkę do wcześniej rozpakowanego archiwum. Należy określić ścieżkę uwzględniając jako ostatni katalog XP, a nie amd64 czy i386.

 

cogusbWin7-6

 

  1. W pierwszej kolejności system sprawdza certyfikat sterownika. Ponieważ sterownik nie jest podpisany cyfrowo system ostrzega o zagrożeniu wynikającym z instalowania nieautoryzowanego oprogramowania. „Mimo to” kontynuujemy instalację.

 

cogusbWin7-5

 

  1. Po ukończeniu tej części instalacji powinniśmy otrzymać informację o pomyślnym zainstalowaniu urządzenia.

 

cogusbWin7-7

 

  1. Następnie należy sprawdzić czy instalacja przebiegła pomyślnie. Wśród urządzeń znajdujących się w grupie ‘Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej’ powinna znaleźć się pozycja ‘USB <-> OPTO-GAZ Converter’. Natomiast w grupie ‘Inne urządzenia’ powinniśmy znaleźć niezidentyfikowane urządzenie podłączone do portu USB.

 

cogusbWin7-10

 

  1. Po zainstalowaniu sterownika komputer wykryje drugie urządzenie, do którego również nie znajdzie stosownego oprogramowania. Należy zatem powtórzyć kroki 4-7. Ścieżki dostępu do sterowników pozostają bez zmian. W tym przypadku system również będzie monitował o zachowanie ostrożności i nie instalowanie oprogramowania bez podpisu cyfrowego.
  2. Po zainstalowaniu portu OPTO-GAZ zostaniemy poinformowani o pomyślnym ukończeniu instalacji.

 

cogusbWin7-11

 

 1. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie nowego portu w grupie ‘Porty COM i LPT’. W moim przypadku do portu OPTO-GAZ został przydzielony port szeregowy COM5. W celu zmiany numeru portu COM dla danego urządzenia odsyłam do poradnika ‘Jak zamienić numer portu COM w komputerze? – na podstawie Windows 7’

 

cogusbWin7-12