CKMT 3 Way Valve

Kurek trójdrogowy CKMT DN4 jest wykorzystywany w instalacjach przemysłu petrochemicznego, w układach pomiarowych gazu oraz innych instalacjach. Może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem par i gazów grupy wybuchowości A, B, C, w grupie II urządzeń przeciwwybuchowych. Kurki CKMT posiadają atest bezpieczeństwa wydany przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (nr 177/GTI013).

Category: