CTS-04 Data Transmiter

Uniwersalny transmiter CTS-04 jest bateryjnym urządzeniem telemetrycznym z wbudowanym modułem GSM , który posiada budowę przeciwwybuchową i może być montowany w strefie zagrożenia wybuchem. Zadaniem transmitera jest dokonywanie autonomicznego, cyklicznego odczytu danych  z przeliczników objętości, rejestratorów ciśnienia, rejestratorów impulsów i innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-GAZ2.

Category: